Tips en informatie

Kom je binnenkort naar Studio Sama voor een yogales, massage of sessie adembegeleiding? Van harte welkom!  Hieronder lees je enkele tips en meer informatie.

Algemene informatie

 • De studio gaat 10 minuten voordat de groepslesbegint open. Heb je een individuele afspraak, kom dan op het afgesproken tijdstip. Er is geen wachtruimte in de studio.
 • In de studio is een garderobe voor je jas, tas en schoenen. Er is geen omkleedruimte.
 • Zorg dat je ruim van tevoren hebt gegeten voor een groepsles of individuele afspraak.
 • Wees matig met parfum en andere zware geuren (indien je rookt, graag niet voor de les/afspraak roken).
 • Zet je telefoon uit of in vliegtuigmodus, niet op trilstand.
 • Studio Sama is niet aansprakelijk voor welke opgelopen blessure of lichamelijk letsel voor, tijdens of na een les of afspraak dan ook, het is belangrijk dat de deelnemer luistert naar zijn/haar lichaam en de grenzen van het lichaam respecteert.
 • Betalen kan contant, met een cadeaubon of per bankoverschrijven naar NL44RABO0317042114 t.n.v. Studio Sama met een betaaltermijn van 14 dagen. Je ontvangt een factuur via e-mail.

Informatie yogalessen (Hatha yoga, kinderyoga, zwangerschapsyoga en privéles) en adembegeleiding

 • Er zijn voldoende yogamatten aanwezig, maar je mag je eigen mat natuurlijk ook meenemen. Dekentjes en kussens zijn aanwezig. Neem zelf een grote handdoek of laken mee voor op de yogamat.
 • Draag kleding waar je je comfortabel in voelt en makkelijk in kan bewegen. Neem eventueel een trui of vest mee voor de eindontspanning.
 • De lessen zijn op blote voeten. Neem eventueel sokken mee voor tijdens de eindontspanning.
 • Luister naar je lichaam en respecteer je eigen mogelijkheden. Wees je bij een zwangerschap bewust van de veranderingen in je lijf door de zwangerschap. Yoga gaat niet om presteren.
 • Drink voor en na de les, maar niet tijdens. Drink na de les veel water of kruidenthee. Yoga heeft een zuiverende werking en het water zorgt ervoor dat je de afvalstoffen uit je systeem spoelt.

Informatie leskaart yoga

 • Met een leskaart kun je 10 keer een yogales volgen. Hiervoor heb je gekozen voor een yogales op een bepaalde dag en tijdstip. Afmelden kan tot 4 uur voor de les via het online systeem www.momoyoga.com/studiosama.
 • Je kunt een les inhalen als er plek is in een andere les die week, bekijk dit in het online systeem www.momoyoga.com/studiosama. Of je slaat een week over. De leskaart is namelijk 12 weken geldig. 
 • Er is geen restitutie mogelijk op het lesgeld. Wanneer je vanwege omstandigheden het deelnemen aan een les (tijdelijk) moet staken, vindt er geen lesgeldrestitutie plaats.

Informatie maandtarief zwangerschapsyoga

 • Bij voorkeur kan worden ingestroomd in de eerste of tweede week van de maand. De eerste lesmaand wordt er afhankelijk van het moment van instromen betaalt naar het aantal te kunnen volgen lessen.
 • Bij iedere volgende lesmaand is de betaling voor de zwangerschapsyoga per maand, uitgaande van 4 lessen per maand. De betaling verloopt via automatische incasso tot aan de maand dat je uitgerekend bent. 
 • Bestaat de maand uit 5 lesdagen, dan wordt er in afstemming met de deelnemende dames voor de 5e lesdag een interessante alternatieve invulling gezorgd, bijvoorbeeld een yogales met een speciaal thema op verzoek of een lezing door een lactatiedeskunige of draagdoekconsulent. Eventueel kan voor deze 5e lesdag een kleine vergoeding worden gevraagd naast het maandbedrag.
 • Er is geen restitutie mogelijk op het lesgeld. Wanneer je vanwege omstandigheden niet kan deelnemen aan een of meerdere lessen in een maand, dan kun je deze inhalen in de les op maandag/donderdag. Ook als de partner niet kan deelnemen aan de partnerles en de zwangere vrouw alleen naar de partnerles komt, blijft het maandtarief ongewijzigd. De reden hiervoor is dat er toch een plekje voor jou (en je partner) vrijgehouden moet worden in de les.
 • In de uitgerekende maand wordt het maandbedrag niet automatisch geïncasseerd. Je betaalt achteraf per deelgenomen les via een factuur (losse les: €12,50, losse partnerles: €17,50).

Informatie massage

 • Voor de massage hoef je geen handdoek mee te nemen.Op de massagetafel liggen voldoende heerlijke zachte handdoeken voor je klaar.
 • Vertel voor de massage over eventuele pijnklachten, ziekte of medicijngebruik. Met deze informatie kan een massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk worden gegeven.
 • Drink voor en na de massage water of kruidenthee. Massage heeft een zuiverende werking en het water zorgt ervoor dat je de afvalstoffen uit je lichaam spoelt.
 • Indien het niet mogelijk is om op een afspraak aanwezig te zijn, dien je dit uiterlijk 12 uur van te voren kenbaar te maken via WhatsApp, telefoon of e-mail. Zo niet, dan behoud ik mij het recht om de gereserveerde behandeltijd in rekening te brengen.

Persoonsgegevens

 • Studio Sama verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Studio Sama gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • Studio Sama gebruikt de persoonsgegevens ook om de deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Yoga-en en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de deelnemer geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Studio Sama, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@studiosama.nl. De deelnemer is zich er van bewust dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Yoga-en gebruik kan worden gemaakt.
 • Voor het boeken van lessen en afspraken maakt Studio Sama gebruik van het online systeem van Momoyoga. Je naam en mailadres en indien nodig bankgegevens zullen opgenomen worden in het online systeem.
 • Studio Sama geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.